ŠANCE PRO STUDENTY: PŘEDNÁŠKA "DO NĚMECKA NA ZKUŠENOU"

Třetí ročníky OA Prostějov absolvovaly 11. května přednášku, která jim mohla nasadit pořádného brouka do hlavy. Jmenovala se "Do Německa na zkušenou" a slečna Bokšová, která ji vedla, v devadesátiminutové prezentaci všechny přítomné seznámila s možnostmi cestování, práce a studia v zahraničí, především v německy mluvících zemích.
Zdůraznila přitom, že němčina se stává stále častěji vyhledávanou schopností absolventů škol hlavně vzhledem k tomu, že Česká republika sousedí z velké části s německy mluvícími zeměmi a také proto, že zde působí velké množství německých firem. Přiblížila i výměny mládeže, workcampy, evropské dobrovolné služby, programy FSJ, studijních pobyty, stáže, brigády, aj.
V závěru dala žákům metodické rady k tomu, jak se lépe učit cizí jazyky a krátce je seznámila s různými jazykovými certifikáty.

Fotka uživatele OA Prostějov.

Tyto stránky využívají soubory cookie.